БЕЗ ПРЕВОДИЛАЦА НЕ МОЖЕ НИ GOOGLE TRANSLATE!

Google Translate је сигурно најпознатији онлајн алат за превођење! Велики број људи га свакодневно користи. Међутим, чињеница је да сви његови корисници који боље познају језик који преводе у овом алату опажају његове мане. Није реткост да Google Translate да превод који је бесмислен! Зато се константно ради на унапређењу рада Google Translate-a, за чије се потребе некад ангажују, гле чуда – преводиоци!

Уколико сте мислили да је група људи која је осмислила Google Translate, седела за компјутером и уносила у његову базу речи на различитим језицима – преварили сте се! Google Translate функционише по принципу повезивања речи и синтаксичких конструкција једног језика са речима и синтаксичким конструкцијама другог, које прикупља са преко трилион веб страница које се налазе на Google-у. Интернет странице повезује на основу техничких сличности страница (нпр. исти домен), а прихвата оне за које процени да представљају преводе у целини. Тако прикупља речи и изразе за своју базу.

Претпоставка је била да ће приступ великом броју података бити бољи од паметног приступа ограниченом броју података, односно да ће се у толиком броју података грешке међусобно поништити. Међутим, то се није испоставило у потпуности тачним. Грешке се непрестано јављају и све иде ка томе да Google Translate не може да даје веродостојне преводе без помоћи преводилаца.

Поред великог броја података који добија са постојећих веб страница на Google-у, Google Translate добија и специфичне податке из база професионалних преводилачких институција као што је Европска канцеларија за патенте (European Patent Office- EPO). Интересантан је податак да речи које се добијају из ових специфичних база и нису од неке користи када је у питању решавање проблема нетачних превода. Разлог је чињеница да се Google Translate најчешће користи за превођење речи и израза говорног језика и сленга којих нема у оваквим базама. То представља још један проблем који само говорници одређених језика и преводиоци могу решити!

Посебан проблем за Google Translate представљају ретки језички парови (нпр. фински – зулу), за које постоји врло мало текста или не постоји никакав текст ни на великом броју веб страница. У том случају превод иде преко ,,премошћивача“ (језика на ком постоје преводи за оба језика). Најчешће је то енглески језик. Међутим, то повећава вероватноћу да се догоде грешке и појаве нетачни преводи. Поставља се питање: шта Google Translate ради са нетачним подацима које покупи? Да ли користи свој ,,отпад“?

Када се појаве нетачни преводи, Google Translate их обележи воденим жигом како би их систем препознао и избегао враћање у базу. Са друге стране, систем је подешен да избегава веб странице са преводима на свим језицима које постоје у Google Translate бази, јер их препознаје као странице за чије превођење је он коришћен. По аутоматизму процењује да су његови преводи нетачни, те када препозна овакве странице, одбацује их.

А шта ради да предупреди грешке? Користи паметна софтверска решења, као што је аутоматско рашчлањивање које може да побољша редослед речи у преводима, или различите неуронске мреже за препознавање говора. Међутим, ни ово не гарантује веродостојност превода добијених уз помоћ Google Translate-a! Зато се ослања и на доказано добар начин превођења – превођење од стране преводилаца!

Када су у питању стандардни језички парови, грешке се не јављају често. За њих постоји велики број података, и принцип спонтаног поништавања нетачних података  у овом случају добро функционише. Помоћ људи је потребна када су у питању ,,мање светски“ језици и специфични језички парови који се ретко проналазе међу подацима на интернету. У том случају, говорници ових језика предлажу и уносе тачне преводе у поље Google Translate-a које је томе намењено (Help Improve Google Translate).

Све у свему, на крају се све сведе на људски фактор! Превођење је и даље посао који најадекватније обављају преводиоци. Језик је ,,жива материја“, речи и изрази се често преводе различито у зависности од контекста, а сам контекст најтачније препознаје човек.

Преводи Google Translate-а могу да послуже за свакодневне потребе, али је консултација са говорницима или преводиоцима језика са или на који се преводи пожељна. А када су у питању преводи важних докумената, они морају да се повере професионалним преводиоцима и судским тумачима. На крају, само они могу да гарантују веродостојност својих превода!

Извор:

Greene, L. (2016). Everything you ever wanted to know about Google Translate, and finally got the chance to ask. TAUS Review #3

Доступно на https://www.taus.net/insights/reports/everything-you-ever-wanted-to-know-about-google-translate-and-finally-got-the-chance-to-ask

+38163309050