КАДА ПРЕВОДИЛАЦ ТРЕБА ДА ПОЗНАЈЕ МАТЕМАТИКУ?

Превођење и тумачење докумената различитог типа захтева посебну пажњу. Преводилац треба да буде довољно искусан и смео да се ухвати у коштац са специфичном терминологијом! Посебно изазовно је превођење бројева и математичке терминологије. Иако делује да један филолог не треба да познаје математичке појмове, ово дефинитивно не важи за преводиоце!

Ознаке за исписивање бројева и значење математичких симбола неретко се значајно разликују у зависности од језика и културе. Такође, не постоје ни универзални начини вербалног изражавања бројева! Различити језици имају своја правила када је у питању изговарање бројева са више цифара. Дешава се и да два језика могу имају речи које изгледају исто у штампи и звуче слично када се говоре, али представљају потпуно различите бројеве! Зато је од велике важности да преводиоци буду нумерички писмени и обраћају пажњу на ове специфичности различитих језика.

Када је у питању превођење децималних и нумеричких исписа великих бројева, различите земље имају различита језичка правила. Тако се у енглеском језику за обележавање децималних записа користи тачка (нпр. 3.14), док за нумеричке записе великих бројева ради лакшег читања користи зарез (нпр. 1,568,400). Међутим, ово није случај и са другим језицима! У индијском језику се нумерички записи великих бројева такође одвајају зарезима, али по другачијим правилима. Овде се прве три цифре са десне стране записа броја групишу прве, па ће се 1.000 у оба случаја писати исто (1,000), док ће се 100. 000 у САД-у писати 100,000, а у Индији 1,00,000. У српском језику је обрнуто у односу на енглески- за децималне записе бројева користимо зарез (нпр. 3,14), док се нумерички записи великих бројева пишу са тачком (нпр. 1.568.400). Руски језик користи само размак ради лакшег читања нумеричких записа великих бројева па се 1.000.000 пише 1 000 000. Непознавање ових специфичности може да доведе до великих грешака у преводу. На пример, неискусни преводилац који преводи са енглеског језика на руски језик може да остави цифру 1.314 са зарезом како се пише у енглеском језику (1,314), али ће на руском он имати сасвим друго значење (,,један зарез триста четрнаест“). У превођењу техничке документације оваква грешка може направити велики проблем!

Још интересантније су разлике у називима бројева! Иако се слични или потпуно исти називи бројева неретко срећу у различитим језицима, они не значе свуда исто! Ово је врло често када су у питању називи великих бројева. На пример, у француском језику постоји реч ,,un milliard”, у значењу милијарде. Звучи као енглеска реч “million”, али на француском језику не значи милион! Не значи ни на немачком (milliard), холандском (miljard), руском (миллиард), српском (милијарда), италијанском (miliardo). Оно што је милијарда у српском и осталим наведеним језицима, не енглеском језику је билион (109). Са друге стране, ово не значи да у српском језику и осталим језицима не постоји билион! Напротив, постоји, али као назив другог броја! У српском језику билион је ,,хиљаду милијарди“ (1012). Зашто постоје овакве разлике? Кривац су различити системи именовања великих бројева! У земљама енглеског и арапског говорног подручја (САД и Велика Британија) прихваћена је тзв. кратка скала, у којој је једна милијарда хиљаду милиона, један билион хиљаду милијарди, итд. У осталим језицима користи се тзв. дуга скала, у којој је једна милијарда милион милиона, један билион милион милијарди итд. Преводилац мора да води рачуна о томе која се скала користе у ком језику како би се избегле велике и озбиљне грешке.

Зато, будући преводиоци, будите спремни да се подсетите математике! Познавање различитих наука неопходно је за квалитетно и професионално обављање преводилачког посла. Ово говоримо из искуства!

Преводиоце и судске тумаче за различите језике можете пронаћи у преводилачкој агенцији ,,Абер и мар“. За све информације будите слободни да нас контактирате!

+38163309050