ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

ЗА НАШЕ ПРОВОДИОЦЕ НЕМА ТЕМЕ КОЈА НИЈЕ БЛИСКА.

ПРЕВОДЕ РАДИМО ЗА СВАКИ ВИД ПИСМЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ МОЖЕТЕ ИМАТИ.

МАРКЕТИНГ

Из области маркетинга преводили смо практично све што потпада под ову област. Посебно смо специјализовани за дигитални маркетинг и преводе Wеb страница и презентација за фирме и предузетнике, као и кључних речи и појмова претраге, чиме се ваш сајт на домаћем и страном тржишту боље индексира и лакше проналази у мору сличних.

Овде спадају: преводи текстуалног садржаја страница вашег Wеb сајта, преводи Google огласа, Facebook, Instagram, LinkedIn профила и огласа, рекламних кампања за друштвене канале. Посебно се води рачуна и саветују клијенти у погледу тачног броја карактера коју Google кампање траже за појмове претраге, а ценећи рентабилан приступ рекламирању вашег бизниса.

МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Из области медицине преводимо: сертификате лекарских комора, отпусне листе, различита клиничка испитивања лекова, лабораторијске и друге анализе, стручне радове из различитих области.

КОМПАНИЈСКО ПРАВО И БАНКАРСТВО

Из области банкарства, компанијског права и финансијског извештавања преводимо: инвестиције, све врсте банкарских потврда, кредитни и бонитетни рејтинг компанија, ревизорске извештаје, међукомпанијске трговинске и друге уговоре, каталоге, приручнике и водиче за употребу различитих производа, сертификате и изјаве о ЕУ усаглашености производа који се увозе на наше тржиште, начини рада постројења, машина.

ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Из области права поседујемо најшире искуство, с обзиром на то да смо преводили и тумачили велики број говора, споразума/ уговора, апостила, судских одлука, списа у разним судским споровима, правилнике и тзв. директиве Европске уније, одлуке Владе Србије и других надлежних институција, различита овлашћења, прописе и законе.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Радимо преводе техничке документације из области различитих грана индустрије, као на пример архитектуре, грађевинарства, електротехнике, машинства, саобраћаја, све до биологије, различитих пољопривредних грана и других.

УМЕТНОСТ

У области уметности преводили смо: ата карнете, каталоге уметника и интервјуе за стране часописе, песме, књиге, тетоваже, научне и стручне радове.

ОСТАЛО

Велики број преведених страница докумената из области економије, туризма, религије и различитих друштвених наука сврставају нас у преводиоце са најширим могућим искуством и знањима.

ПРАВИЛО КОГ СЕ ПРИДРЖАВАМО ЈЕСТЕ ДА НЕМА НЕПОЗНАНИЦА, ТЕ ДА КАДА НЕШТО НЕ ЗНАМО ИЛИ НИСМО СИГУРНИ, ПИТАМО ПРОФЕСИОНАЛЦЕ ИЗ БАШ ТЕ ОБЛАСТИ КОЈА СЕ ПРЕВОДИ.

+38163309050