ПРЕВОДИЛАЦ САВЕТУЈЕ-ПРЕВОДИТЕ КАО ПРОФЕСИОНАЛАЦ!

Превођење је комплексна активност која, поред познавања језика са ког се преводи и на који се преводи, захтева и одређене способности. Но, познавање језика је свакако први важан предуслов који мора бити задовољен. Остало су финесе које обезбеђују да ваш превод брзо и једноставно комуницира оно што је потребно! Ево неколико савета да преводите као професионалац!

1. Упознајте се са терминологијом текста који преводите

Meђукултурна комуникација захтева припрему! Ово је посебно важно када су у питању преводи стручних текстова или текстова који захтевају коришћење одређене терминологије. Важно је да се одмах на почетку упознате са терминологијом области из које је текст који треба да преведете. Када у потпуности схватите тематику, убрзо ћете усвојити и начин размишљања особа које пишу текстове из те области на свом језику. То је успешан почетак доброг превода!

2. Користите речнике и релевантне изворе

Коришћење речника, база речи и релевантних извора у току превођења није показатељ непознавања језика. Напротив! Будите слободни да користите све могуће релевантне изворе речи и израза који су вам је потребни за превод. Ни најбољи преводиоци не могу са сигурношћу да преводе без релевантних извора. Важно је да одаберете прави извор и да умете да га користите. Познавање језика олакшаће вам одабир адекватних речи и синонима, чиме ћете осигурати професионалност превода.

3. Избегавајте дословне преводе

Познато је да превод појединих речи и израза зависи од контекста. Ово треба имати на уму у сваком тренутку током процеса превођења! Дословни преводи су показатељ неискуства у превођењу. Ако желите да ваш превод изгледа професионално и као да је изворно писан на језику на који се преводи, морате да се ослободите потребе да преводите дословно! Размишљајте широко!

4. Користите кратке реченице

Тајна је у једноставности! Циљ превођења је да се пренесе порука с једног језика на други. Ово се најбоље постиже коришћењем кратких реченица. Зато када год можете да бирате, одлучите се за јасно и прецизно формулисане реченице!

5. Држите се стандардног реда речи у реченици

Ово је у директној вези са коришћењем кратких реченица. Субјекат, предикат и објекат су кључ једноставноси и разумевања! Наравно, у одређеним ситуацијама неће бити могуће упрошћавање реченица. Ваше је да препознате праву прилику за то и искористите је!

6. Пишите реченице у активу

Актив је несумњиво једноставнији за разумевање од пасива! Уколико то текст својом организацијом и порукама не захтева другачије, пишите преводе реченица у активу. Изузетак су преводи текстова за потребе провере знања језика, када треба показати умеће коришћења одређеног страног језика. Тада је пасив и више него добродошао!

7. Избегавајте опширне синтагме

Све што можете да преведете на једноставан начин, преведите тако! Ређање придева и прилога може да унесе забуну, а читалац може имати проблем да испрати и разуме текст. Покушајте да мањим фондом речи опишете оно што је потребно!

8. Будите доследни

Када током процеса превођења одаберете адекватну реч за конкретан појам који желите да преведете, останите доследни и користите га до краја. Избегавајте коришћење синонима!

9. Пажљиво с фразама

У неким текстовима могу да се јаве фразе или чак сленгови који су карактеристични за одређени језик. Понекад постоји њихов пандан и у језику на који се преводи, али је потребно истражити како гласе. На пример, ако треба да преведете са енглеског језика идиом ,,уes, and pigs might fly“, нећете га превести буквално, јер он има своје пренесено значење. На српском ће превод гласити ,,кад на врби роди грожђе“, док би на француском језику користили фразу ,,quand les poules auront des dents“ (кад пилићи буду имали зубе). То је још један разлог за избегавање дословних превода и детаљније упознавање језика и културе изражавања!

10. Водите рачуна о специфичностима језика

Неки језици се међусобно разликују и по прихваћеним системима за мерење и означавање тежине, висине, температуре, писање датума, бројева, адреса… Са свим овим се треба упознати! Имајте на уму ове потенцијалне разлике између језика током процеса превођења.

На крају, не прескачите проверу и поновно читање превода! Није редак случај да се услед замора поткраде грешка у спеловању. Такође, текст треба да буде разумљив, па поновним читањем проверите да ли сте то постигли. И не заборавите, успешност превођења зависи од искуства. Сваки наредни превод биће бољи од претходног!

Ако су вам потребни искусни преводиоци, контактирајте нас! Тим преводилачке агенције ,,Абер и мар“ је ту за вас!

+38163309050