СУДСКИ ТУМАЧИ И ПРЕВОДИОЦИ

ВРШИМО ПРЕВОДЕ И ОВЕРЕ ЗА ВЕЛИКИ БРОЈ СВЕТСКИХ ЈЕЗИКА.

КО ЈЕ СУДСКИ ТУМАЧ?

Судски тумач или, како нови Правилник о сталним судским тумачима Министарства правде уводи: судски преводилац, јесте особа која поседује високо образовање и испуњава законом утврђене услове за запослење као државни службеник, а сваки судски преводилац мора за то добити посебно решење Министарства правде о постављењу.

Судске преводиоце је, даље, овластио надлежни суд уписом у судски регистар, без чега није ваљана ниједна овера судског преводиоца, те је неопходно да то проверите када добијете своју оверену документацију. Ова особа тиме стиче право да издаје оверене преводе докумената и она својим печатом и потписом гарантује да превод одговара оригиналу.

КО КОРИСТИ УСЛУГЕ СУДСКОГ ТУМАЧА?

Тумачи имају важну улогу у свим процесима које грађани могу водити пред различитим државним институцијама, затим у јавним предузећима и свим државним установама које учествују у међународној сарадњи. Овде се може радити о секторима привреде, економије, међународној политици или сарадњи институција за различите послове.

Судски тумач је, дакле, језички професионалац за страни језик за који је постављен, а чије услуге користе грађани, правна лица, државне службе и судови за различите потребе. Важно је напоменути да је судски тумач дужан да прихвати сваки позив надлежног суда, и са тим дефинисан ценовник за своје услуге. Такође, судски тумач је слободан у избору послова које ће прихватити од физичких лица и фирми, и слободан је да цену превода за физичка лица и фирме дефинише по својој вољи, односно тржишно.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Да бисмо приступили преводу ваше документације, потребно је да судском тумачу доставимо ваше име и презиме, адресу, број личне карте или пасоша, ради уписа у дневник судског тумача.

+38163309050